Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Trọn bộ 10 quyển

Đại Phật đỉnh thủ-lăng-nghiêm kinh, hoặc Lăng-nghiêm kinh,hay còn được gọi là Trung Ấn Độ Na-lan-Đà Đại Đạo tràng Kinh.
Bài viết là trọn bộ gồm 10 quyển, rất hoan hỷ chia sẻ cùng các vị tiền hiền đọc và tu tập.

Chi tiết ...