Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Trọn bộ 10 quyển

Đại Phật đỉnh thủ-lăng-nghiêm kinh, hoặc Lăng-nghiêm kinh,hay còn được gọi là Trung Ấn Độ Na-lan-Đà Đại Đạo tràng Kinh, đã được tất cả các trường phái Phật giáo Trung Hoa tụng niệm và nghiên cứu từ đời Nhà Đường và thường được luận giải ở các thế kỷ tiếp theo sau. Kinh Lăng Nghiêm rất được những người “hợp nhất tam giáo” đời Nhà Tống và đời Nhà Minh ưa chuộng.

Kinh Lăng Nghiêm dần dần được các tổ Thiền Tông đặc biệt quan tâm, trong đó có các ngài Trường Thủy Tử Duệ, Hám Sơn Đức Thanh và Tuyên Hoá đã góp nhiều công sức phổ biến và giảng giải.

Thường hay có sự nhầm lẫn giữa kinh này với một bộ kinh khác, gồm 2 quyển, là Thủ-lăng-nghiêm-tam-muội kinh. Thủ Lăng Nghiêm Kinh triển khai giáo lý về bản Tâm và các cảnh giới tu chứng trong Thiền định cùng với phần tuyên thuyết Bạch Tản Cái Đà La Ni. Trong khi đó Thủ-lăng-nghiêm-tam-muội kinh nói về nền tảng giáo lý cơ bản của Đại Thừa, với sức Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội (Đại định kiên cố) mà Bồ Tát trong Đại định ấy có thể thị hiện đi khắp nơi giáo hóa hàng phục Ma Vương một cách tự tại, tuy thị hiện nhập Niết Bàn ở nơi này nhưng lại bày thân đi giáo hóa chúng sinh ở cảnh giới khác.

Dưới đây là trọn bộ gồm 10 quyển, rất hoan hỷ chia sẻ cùng các vị tiền hiền đọc và tu tập.

Quyển 1:

Kinh-Thủ-Lăng-Nghiêm-Quyển-1

Quyển 2:

Kinh-Thủ-Lăng-Nghiêm-Quyển-2

Quyển 3:

Kinh-Thủ-Lăng-Nghiêm-Quyển-3

Quyển 4:

Kinh-Thủ-Lăng-Nghiêm-Quyển-4

Quyển 5:

Kinh-Thủ-Lăng-Nghiêm-Quyển-5

Quyển 6:

Kinh-Thủ-Lăng-Nghiêm-Quyển-6

Quyển 7:

Kinh-Thủ-Lăng-Nghiêm-Quyển-7

Quyển 8:

Kinh-Thủ-Lăng-Nghiêm-Quyển-8

Quyển 9:

Kinh-Thủ-Lăng-Nghiêm-Quyển-9

Quyển 10:

Kinh-Thủ-Lăng-Nghiêm-Quyển-10

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *