Ân Sư nói về Ngũ Giới

Vào năm Nhâm Thân, Tế Công Hoạt Phật lâm Đàn Từ Ân, giảng giải về ngũ giới, mỗi tháng một lần, năm lần mới giảng hết. Ngoài cách giảng giải tường tận tỉ mỉ về ngũ giới (sát, đạo, dâm, vọng, tửu) và rất nhiều ý niệm đúng đắng về tu đạo, gợi mở cho mọi người phản tỉnh suy nghĩ. Đây là khuôn phép tu hành của tu sĩ Bạch Dương, là đạo thân chúng ta không thể không biết.

An-Su-noi-ve-ngu-gioi-comchayhotay.com-mobile

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *