Ân Sư nói về Ngũ Giới

Thế Công Hoạt Phật nói về Sát, Đạo, Dâm, Vọng, Tửu…

Chi tiết ...

Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Trọn bộ 10 quyển

Đại Phật đỉnh thủ-lăng-nghiêm kinh, hoặc Lăng-nghiêm kinh,hay còn được gọi là Trung Ấn Độ Na-lan-Đà Đại Đạo tràng Kinh.
Bài viết là trọn bộ gồm 10 quyển, rất hoan hỷ chia sẻ cùng các vị tiền hiền đọc và tu tập.

Chi tiết ...

Đệ tử quy

Đệ tử quy – Phép tắc người con
– Video
– Audio
– Văn bản

Chi tiết ...

Thái thượng cảm ứng thiên

Thái thượng cảm ứng thiên
– Video
– Audio
– Văn bản

Chi tiết ...

Thần chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Lợi ích khi niệm thần chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là không thể bàn cãi, rất mạnh mẽ, nó giúp chúng ta hiểu rõ về sự hiểu biết và ảo tưởng của chúng ta, để nâng cao kỹ năng học tập, tranh luận, viết lách, trí nhớ và trí tuệ.

Chi tiết ...

Phật thuyết Luân Chuyển Ngũ Đạo Tội Phước báo ứng Kinh

Phật thuyết Luân Chuyển Ngũ Đạo Tội Phước báo ứng Kinh
Video
Audio

Chi tiết ...

Phật Thuyết Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo

Phật Thuyết Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo
Video

Chi tiết ...

Kinh Kim Cang – Audio

Kim cương bát-nhã-ba-la-mật-đa kinh
Audio

Chi tiết ...

Kinh Kim Cang – Video

Kim cương bát-nhã-ba-la-mật-đa kinh
Video

Chi tiết ...

3 thứ sai lầm nhất định không nên mắc phải

3 thứ sai lầm nhất định không nên mắc phải, đáng tiếc hầu hết chúng ta đều không kiểm soát được.

Chi tiết ...