Ân Sư nói về Ngũ Giới

Thế Công Hoạt Phật nói về Sát, Đạo, Dâm, Vọng, Tửu…

Chi tiết ...

Đệ tử quy

Đệ tử quy – Phép tắc người con
– Video
– Audio
– Văn bản

Chi tiết ...

Thái thượng cảm ứng thiên

Thái thượng cảm ứng thiên
– Video
– Audio
– Văn bản

Chi tiết ...

3 thứ sai lầm nhất định không nên mắc phải

3 thứ sai lầm nhất định không nên mắc phải, đáng tiếc hầu hết chúng ta đều không kiểm soát được.

Chi tiết ...