Phật thuyết Luân Chuyển Ngũ Đạo Tội Phước báo ứng Kinh

Phật thuyết Luân Chuyển Ngũ Đạo Tội Phước báo ứng Kinh
Video
Audio

Chi tiết ...

Phật Thuyết Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo

Phật Thuyết Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo
Video

Chi tiết ...

Kinh Kim Cang – Audio

Kim cương bát-nhã-ba-la-mật-đa kinh
Audio

Chi tiết ...

Kinh Kim Cang – Video

Kim cương bát-nhã-ba-la-mật-đa kinh
Video

Chi tiết ...

3 thứ sai lầm nhất định không nên mắc phải

3 thứ sai lầm nhất định không nên mắc phải, đáng tiếc hầu hết chúng ta đều không kiểm soát được.

Chi tiết ...

Tứ chánh cần

Tứ Chánh Cần gồm có:
1- Ngăn ác pháp,
2- Diệt ác pháp,
3- Sinh thiện pháp,
4- Tăng trưởng thiện pháp.

Chi tiết ...

Tứ diệu đế

Tứ Diệu Đế này là nền tảng của giáo lý, là cốt tuỷ của giáo pháp, được đức Phật chứng ngộ trong đêm Thành Đạo và tuyên thuyết ở trong kinh …

Chi tiết ...